Gup 4 (groene band, 2 slips)

Dit zijn de exameneisen voor de groene band met 2 rode slip (4de gup):

 • Alle examenstof hiervoor, vanaf witte band
 • Basisstanden, -trappen, -stoten en -blokken
 • Eenstapssparring TTF technieken 1 t/m 4
 • Loopvormen: Pyung Ahn Sam Dan, Chil Sung E Ro en Bong Hyung Cho Dan
 • Theorievragen groene band + 2 slips
 • Juiste houding en etiquette

Eenstapssparring (TTF) – Il Soo Sik Dae Ryun 

Dezelfde technieken als voor de 5de gup, echter meer focus op de juiste techniek en uitvoering. Harde kihaps, goede heupinzet, juiste afstand. Bewust van aanvals- en raakpunten.

1) Rechts uitstappen (Choon Gul Jah Seh) + links tegenovergesteld meshandblok (Bandae Soo Do Mah Ki) – Hoge stoot rechts (standwissel/heup inzet) – Middenstoot links (standwissel/heup inzet) – polsgreep met rechts + Tollyo Cha Ki met rechts (kihap)
2) Idem, links
3) Rechts instappen (Kee Mee Jah Seh) + Pahkeso Ahnuro Mah Ki (R) – Middenstoot L , middenstoot R (denk aan heupinzet, huri tulki) – Voorste been (L) bijhalen, Yup Cha Ki met rechts (kihap) – achter neerzetten
4) Idem, links

Derde Pyung Ahn – Pyung Ahn Sam Dan

Karakteristieken: De technieken en bewegingen worden complexer. Steeds meer focus op het gebruik van heupen, beide armen en timing: techniek valt samen met stap.

Tweede Chil Sung – Chil Sung E Ro

Ook voor de 4de gup behoort Chil Sung E Ro tot de leerstof.

Bong Hyung Cho Dan – De eerste stok loopvorm van de TTF

Het gebruik van wapens, in dit geval de bong (ook wel bo of long staff genoemd) vormt onderdeel van het curriculum voor hogere gupgraden. Op toernooien en wedstrijden vormen de wapenloopvormen een aparte categorie. Behalve de bong komen ook mes, zwaard, waaier en andere wapens voor.

Theorie
NB: Leer ook voorgaande theorie weer, vanaf gele band.

Benoem de 10 artikelen van trouw
 1. Trouw aan je land
 2. Gehoorzaamheid aan je ouders
 3. Wees liefdevol in je relatie
 4. Wees behulpzaam voor familie
 5. Toon respect naar ouderen
 6. Loyaliteit tussen student en leraar
 7. Houd vriendschap in ere
 8. Ken het verschil tussen goed en kwaad
 9. Niet terugtrekken in gevecht
 10. Maak altijd af wat je bent begonnen
Waarom mediteren we (MukYung) aan het begin van de les? Onze geest ledigen zodat we onze dagelijkse problemen en bezigheden kunnen loslaten
Waarom mediteren we aan het eind van de les? Om te ontstpannen en kalm en vreedzaam de dojang te verlaten

Ook dienden dragers van de 4de gup de openings- en sluitingsceremonie uit te kunnen voeren:

Opening van de les:

 • Cha Ryut (attentie)
 • Kucki Ba Ree (groet de vlag)
 • Baro (terug)
 • An Jo (zitten)
 • Muk Yum (meditatie)
 • Cha Ryut (attentie)
 • Kyo Sa Nim – Kyung Yet (groet de instructeur)
 • Cha Ryut (attentie)
 • Ju Dan Ja – Kyung Yet (groet de zwartebanddragers)

Sluiting van de les:

 • Cha Ryut (attentie)
 • Kucki Ba Ree (groet de vlag)
 • Baro (terug)
 • An Jo (zitten)
  • DE VIJF CODES VAN TANG SOO DO
   1) Trouw aan je land
   2) Gehoorzaamheid aan je ouders
   3) Houdt vriendschap in ere
   4) niet terugtrekken in gevecht
   5) Handel in strijd naar eer en geweten
 • Muk Yum (meditatie)
 • Cha Ryut (attentie)
 • Kyo Sa Nim – Kyung Yet (groet de instructeur)
 • Cha Ryut (attentie)
 • Ju Dan Ja – Kyung Yet (groet de zwartebanddragers)

Kamsa-hamnida. Tang Soo!

De theorievragen worden uitgedeeld en staan ook op de website bij documenten.