Corona update

Naar aanleiding van de laatste persconferentie (3/11) over de maatregelen m.b.t. het coronavirus gaan de trainingen van Samjoko er als volgt uit zien:

Voor de jeugd (tot 18 jaar) verandert er niks, zij kunnen gewoon hun groepsles krijgen.

Voor volwassenen (18+) gelden strengere regels, o.a.:
– Geen groepsinstructie (dus zelfstandig trainen, instructeur aanwezig) 
– Max. trainen in tweetallen, met strikte anderhalf meter gebieden

Dat betekent dat we het lesschema iets aanpassen:

Dinsdag  19.00 – 20.00  Alleen jeugd tot 18 jaar  
Dinsdag  20.00 – 21.00 Volwassenen (18+), trainen in duo’s (blauwe zaal) 

Donderdag: 18.30 – 19.30 Alleen jeugd tot 18 jaar 
Donderdag: 19.30 – 20.30 Volwassenen (18+), trainen in duo’s (blauwe zaal) 

Voor de rest gelden natuurlijk de eerdere maatregelen m.b.t. ziekte (thuisblijven), hygiëne, anderhalve meter, geen toeschouwers en geen kleedruimtes gebruiken.

Hieronder de uitgebreidere specifieke maatregels van de rijksoverheid:
Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, mits:Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:- de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;- er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;- zij niet mengen.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen ook voor kinderen?
Nee. Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport